Μπρείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο εδώ   1.jpg   2.jpg


Πιστοποιημένη Δασκάλα του Jikiden Reiki Kenkyukai ( Institute) , Kyoto, Japan
697 707 33 95
info@reikiwithangeliki.com